Watermanagement

Water is onze meest waardevolle hulpbron en daar moeten we als zodanig mee omgaan. Het gebrek aan (vers) water is een van onze grootste stedelijke uitdagingen. Wij maken het mogelijk om om in steden op locatie circulaire, op de natuur gebaseerde oplossingen voor duurzaam waterbeheer te creëren.

Wat is duurzaam stedelijk waterbeheer?

Duurzaam regenwaterbeheer, ook wel low impact development (LID) genoemd, is een stedenbouwkundige en technische ontwerpbenadering voor het beheren en verminderen van afvloeiing van hemelwater. Het richt zich op het verbeteren van de waterkwaliteit met behoud van milieu-, sociale en economische voordelen.

Hoe vormt stormwater een probleem in stedelijke gebieden?

Afvloeiing van hemelwater is een belangrijke oorzaak van waterverontreiniging in stedelijke gebieden. Wanneer er regen valt op daken, straten en parkeerplaatsen in steden, kan het water niet in de bodem infiltreren zoals het zou moeten. Het regenwater wordt afgevoerd via goten, regenrioleringen en andere verzamelsystemen voordat het wordt geloosd in lokale waterlichamen. Dat hemelwater vervoert allerlei soorten verontreinigingen uit het stedelijk landschap.

Grotere stromen als gevolg van hevige regenbuien kunnen ook leiden tot erosie en overstromingen, waarmee ze de leefomgeving, eigendommen en infrastructuur beschadigen. Groene infrastructuur gebruikt vegetatie, bodems en andere elementen en werkwijzen om enkele van de natuurlijke, circulaire processen te herstellen die nodig zijn om water te beheren en een gezondere stedelijke omgeving te creëren.

Onze oplossing voor efficiënt waterbeheer op locatie

Waterbeheer op locatie begint met gezonde bomen. Helaas slagen de meeste stadsbomen er niet in om te overleven. Vaker wel dan niet ontbreekt de benodigde groeiruimte voor de wortels. Onze oplossingen voor het beheer van afvloeiend water beginnen dan ook met het creëren van de optimale omgeving voor bomen om te groeien en afvloeiend water op te vangen. Deze oplossing heet het TreeParker systeem van TreeBuilders. Dit bodeminsluitingssysteem maximaliseert de beschikbare ruimte onder de grond. Het biedt bomen zo onbeperkte groeimogelijkheden en voorkomt wortelopdruk. Maar hoe helpt dit bij waterbeheer op locatie? Het systeem behandelt het afvloeiende hemelwater bij de bron, in plaats van het in het riool te laten lopen.

Ondergrondse bioretentie

Bomen zijn de beste filters voor onze steden. Bioretentiecellen zijn ontworpen voor het behandelen van vervuild afstromend hemelwater van aangrenzende bestrating. Het TreeBuilders bioretentiesysteem maakt gebruik van het volume van de bodemwortels en neemt geen extra ruimte in beslag, zoals gewone bioretentie.

Stedelijke waterkringloop

Verstedelijking kenmerkt zich door een hoog percentage niet-doorlatende oppervlakken, beperkte groene gebieden en een veranderde natuurlijke waterbalans. Dat heeft geleid tot een veel grotere lozing van afvalwater en slechte afvoer. Infiltratie in het grondwater wordt verminderd en de kwaliteit gaat omlaag door de aanwezigheid van verontreinigende stoffen, die op hun beurt de aquatische ecosystemen aantasten. Minder bomen vermindert de wateropslag in wortelsystemen, net zoals het vrijkomen van water in de atmosfeer door verdamping. Het vermindert ook de aanpak van natuurlijke vervuiling, die hoofdzakelijk wordt gefilterd door boomwortels.

Water Sensitive Urban Design

Als gevolg daarvan groeit de aandacht voor het beheer van de waterkringloop in stedelijke ontwikkeling. Vaak aangeduid als Water Sensitive Urban Design (WSUD) of Sustainable Drainage Systems (SuDS). Beide zijn een alternatieve benadering van traditioneel regenwaterbeheer. Ze zijn gericht op het compenseren van de effecten van overgeasfalteerde gebieden. Verder willen ze veranderingen in het natuurlijke waterbeheer beperken door lokaal hergebruik van water en tijdelijke opslag. De belangrijkste principes omvatten: de integratie van regenwater in het landschap, de bescherming van de kwaliteit ervan en de vermindering van piekbelasting veroorzaakt door extreme regenbuien.

WSUD maakt gebruik van betere stadsplanning en -ontwerp om regenwater te hergebruiken en te voorkomen dat het onze waterwegen bereikt.

Dit gebeurt door de natuurlijke waterkringloop zo dicht mogelijk na te bootsen. Bekende werkwijzen zijn:

  • Regentuinen. Dit zijn speciaal ontworpen tuinbedden die afvoer van hemelwater uit omliggende gebieden filteren. Regentuinen bestaan ​​uit een ondiepe holte die is ontworpen om regenwater tegen of vast te houden voordat het stroomafwaarts wordt geïnfiltreerd of geloosd. Bioretentiebekkens dienen hetzelfde doel als regentuinen, maar worden doorgaans toegepast in grote (utiliteits)projecten in openbare ruimten.
  • Waterinfiltratie-eenheden zijn ontworpen voor ondergronds gebruik en herbergen twee belangrijke taken: ondergrondse waterretentie en infiltratie. De units combineren een hoge opslagcapaciteit met een enorme stabiliteit.

Bioretentie & ondergrondse wateropslag

Het ondergrondse bioretentiesysteem van TreeBuilders dient beide functies: bioretentie en ondergrondse waterberging. Deze ‘ondergedompelde regentuin’ bestaat uit modulaire eenheden met grond erin om boomgroei te ondersteunen en krachtige regenwaterhuishouding ter plaatse te bieden door absorptie, evapotranspiratie, onderschepping en filtratie. Daarbij nemen ze geen extra ruimte in in het drukke stadsgebied.

Gerelateerde producten

TreeParker®-systeem

Modulair structureel bodemcelsysteem inclusief regenwaterbeheer. Ons TreeParker-systeem biedt de meest ideale omstandigheden voor bomen om onder de bestrating te gedijen.

Meer info

Sandwichconstructie

Gewichtsdragend en drukverspreidend systeem Drukverspreidingssystemen spreiden de belasting van voertuigbewegingen rond het bewortelingsgebied van de boom en elimineren of verminderen bodemverdichting in de boomkuil.

Meer info

Meer informatie over onze oplossingen voor watermanagement?

Bekijk onze brochures, technische fiches en installatiehandleidingen:

BEKIJK DOWNLOADS

Of neem rechtstreeks contact met ons op: