Beursplein | Amsterdam

Amsterdam heeft er een prachtig ruimtelijk en groen plein bij. De nieuwe uitstraling van het Beursplein is gebaseerd op het oorspronkelijke ontwerp van Berlage. De elementen werden hersteld en teruggeplaatst op hun oude plek; de drinkfonteinen, de stier en de monumentale lantaarnpalen. Gelukkig keerden ook de bomen terug op en rond het Beursplein. Eerder moesten alle bomen op het plein worden gekapt. De wortels van de 21 bomen lagen tot soms twaalf meter uit de stam en konden niet behouden blijven bij de bouw van een grote ondergrondse fietskelder.

beursplein_amsterdam_treeparker-1.jpg

In de nieuwe situatie keerden vijftien bomen terug: acht hemelbomen op het plein en zeven iepen langs het Damrak. De uitdaging was het combineren van de nieuwe bomen en de ondergrondse fietsenstalling onder het Beursplein. Slechts een uitermate lage opbouw hoogte was beschikbaar voor de bomen. Daarnaast moet het Beursplein geschikt zijn voor zware lasten tijdens festiviteiten en dergelijken, waarbij zettingsverschillen en/of wortelopdruk niet geaccepteerd worden. De hoge verkeersbelasting en de lage inbouw maakten het extra moeilijk om een optimale groeiplaats te creëren.

beursplein_treeparker.jpg

Na diverse studies van diverse producten koos aannemer KWS voor het TreeParker boombukersysteem van TreeBuilders. Het enige systeem waarbij wortelopdruk gegarandeerd wordt voorkomen en tevens geschikt is voor een lage opbouw.

TreeBuilders besloot niet de diepte maar de breedte in te gaan met de wortels van de bomen. Op de ondergrondse fietsenstalling is maar weinig dekking. Een ‘daktuin oplossing’ voor zwaar vrachtverkeer is dan ook de basis voor dit ontwerp. De groeiplaatsinrichting bestaat uit diverse onderdelen welke alle van belang zijn voor het goed functioneren van het systeem nu en in de toekomst. Belangrijke punten hierin zijn drainage, bewatering en beluchting.

Niet lang meer totdat de hemelbomen zullen reiken tot aan de hemel en het Beursplein zijn oorspronkelijk intieme karakter teruggeven. De bomen die eerder gekapt moesten worden zijn afgevoerd en bewerkt tot meubels.

treeparker_amsterdam.jpg

treeparker_beursplein_amsterdam_fietsenstlling-3.jpg

treeparker_beursplein.jpg

beursplein05.jpg

beursplein_amsterdam_12-09-2022.jpg