Donner Plataan l Rotterdam

Vraag je een Rotterdammer naar het Binnenwegplein, dan is de kans groot dat hij begint over de Donner-plataan. Deze iconische plataan (Platanus x hispanica) uit 1947 staat nog altijd fier overeind in het straatbeeld in het centrumgebied van Rotterdam. Er wordt veel gebouwd en verbouwd in het centrum van Rotterdam, om aan de vraag naar winkelgebied en woningen te kunnen beantwoorden. Dit is dan ook aanleiding om de openbare ruimte met haar bomen en groen aan te pakken, en waar het kan te verbeteren en mooier te maken.

TreeParker-boombunkersysteem

Verschillende gedeelten van de stad Rotterdam hebben de afgelopen jaren een metamorfose ondergaan, zoals de Binnenrotte en de Coolsingel. In navolging hiervan probeert de stad ook andere plekken en straten te verbeteren; zo ook de Donner-plataan. Bij dit project wordt de bestaande boom voorzien van een duurzame klimaatadaptieve groeiplaatsinrichting met het TreeParker-boombunkersysteem. Met het TreeParker-systeem, dat een ‘bossituatie’ in de stad creëert, wordt de rijke boombunkergrond in het systeem volledig ontlast van de gebruikersdruk van het winkelgebied en raakt deze grond niet volledig verdicht. Hierdoor kunnen de bestaande wortels in de boombunkergrond inwortelen, zodat de boom gezond en duurzaam kan groeien. Door het aanbrengen van 30 m3 doorwortelbaar groeivolume in het 90 cm diepe TreeParker-systeem, tegen het huidige wortelpakket, wordt gezorgd dat de Donner-plataan er weer decennialang tegenaan kan. Hiermee is deze 74 jaar oude beeldbepalende boom klaar voor de toekomst en kan hij zijn vele functies weer goed en gezond vervullen. Zo midden in de stad heeft de boom het druk met het afvangen van CO2 en fijnstof, kan hij een ‘huis’ zijn voor onze ecosysteemdiensten en nog veel meer.

Werken in het centrumgebied

Het project is eind oktober 2021 uitgevoerd door de boomspecialisten van Idverde Bomendienst en Idverde Realisatie, vestiging Bruinisse, in opdracht van de gemeente Rotterdam. Idverde heeft veel ervaring met de installatie van het boombunkersysteem. Het weggraven en wegzuigen van de oude grond, het aanbrengen van het TreeParker-systeem, het vullen van het boombunkersysteem en aanverwante werkzaamheden hebben een week in beslag genomen. Omdat dit project een bestaande plataan betreft, werd als eerste de oude grond voorzichtig weggezogen, om zo min mogelijk schade aan de wortels van de boom en de nutsvoorzieningen te veroorzaken. Aansluitend werd de grond rondom de boom voorzichtig met een kraan verwijderd, om plaats te maken voor het TreeParker-boombunkersysteem. Omdat er veel nutsvoorzieningen door het Binnenwegplein lopen, werd vooraf in overleg met de opdrachtgever een zone bepaald waar voldoende ruimte was voor 30 m3 extra groeivolume, met zo min mogelijk obstakels in de groeiplaats. Een beperkt aantal kabels loopt bij dit project om en over de boombunker heen. Uiteraard kunnen bestaande kabels en leidingen in veruit de meeste gevallen in het systeem geïntegreerd worden, indien noodzakelijk.

De Donner-plataan op het Binnenwegplein vormt het middelpunt van het winkelgebied. Hierdoor moesten de werkzaamheden op een klein oppervlak plaatsvinden, uiteraard veilig afgezet met bouwhekken. Ook de aanvoer van materialen, zoals de boombunkergrond, het TreeParker-systeem en fundatiemateriaal, moest in kleine hoeveelheden direct met de knijperauto gebeuren. Zulke projecten in stedelijk gebied zijn extra complex, doordat de veiligheid van het winkelend publiek moet worden gegarandeerd, de bereikbaarheid lastig is en de werkzaamheden snel en vlot moeten verlopen om de overlast tot een minimum te beperken.