Hagedisstraat | Groningen

In de Hagedisstraat in Groningen is voor een klimaatadaptieve aanpak gekozen. Waar voorheen aan weerszijden van de straat parkeervakken te vinden waren, is er nu aan één zijde van de straat een brede plantstrook aangelegd. Daarbij wordt het hemelwater ook nog eens geïnfiltreerd, wat inhoudt dat regen wordt opgevangen om het groen te bewateren.

De andere zijde van de straat, die nog steeds dient als parkeergelegenheid, werd ook onder handen genomen. Daar is namelijk extra doorwortelbaar volume gecreëerd door het TreeParker-boombunkersysteem toe te passen. Hierdoor kunnen boomwortels zonder overlast en onbezorgd onder de bestrating groeien.

Er zijn zes verschillende boomsoorten geplaatst, wat een positieve bijdrage levert aan de biodiversiteit in de straat. Wij vinden het een mooi initiatief van Gemeente Groningen om de bestaande situatie van de Hagedisstraat te veranderen naar een klimaatadaptieve straat waar groen een grote rol speelt!