Bergfluiter | Nieuwegein

Onlangs heeft TreeBuilders in opdracht van de Gemeente Nieuwegein een drietal groeiplaatsinrichtingen voor bomen geïnstalleerd op de Bergfluiter in Nieuwegein. Deze groeiplaatsvoorzieningen zijn voorzien van het TreeParker boombunkersysteem om de bomen duurzaam, gezond en tot volle wasdom te laten groeien. Want gezonde goed groeiende bomen dragen pas echt bij aan de klimaatproblemen waarmee de wereld te kampen heeft. Deze bomen geven verkoeling voor de stad, vangen fijnstof en CO2 af met hun kroon, zorgen voor ‘huisvesting’ van vogels en insecten en hiermee een grote bijdrage aan de biodiversiteit en ecosysteemdiensten binnen de stad.

 

TreeParker boombunkersysteem

In deze straat stonden grote Berken welke inmiddels de afgelopen jaren teveel wortelopdruk gaven en hiermee gevaarlijk situaties opleverde voor bewoners en voetgangers. Het is altijd jammer en spijtig als mooie oude bomen weg moeten, echter als deze keuze dan gemaakt wordt is het van belang goed na te denken welke type boom en bijbehorende groeiplaats er terug moeten komen. Deze keuze heeft namelijk veel invloed op het technisch inrichten van de groeiplaats; onder andere levensduur boom, soortkeuze, standplaats en grondwaterstand bepalen in grote mate de benodigde hoeveelheid groeivolume voor de boom. Zo kan TreeBuilders al enige jaren een onderbouwde berekening maken welk volume nodig is om een boom te voorzien van een goede groeiplaats voor een bepaalde levensduur. Voor beleidsmedewerkers, groentechnicus en boombeheerders kan dit heel goed helpen om binnen de eigen organisatie een goed onderbouwd verhaal te hebben en om juist ondergronds te investeren in een goede duurzame groeiplaatsinrichting voor de boom. In het geval van de Bergfluiter in Nieuwegein is de groeiplaats en het volume ingericht op een levensduur van de boom van 60 jaar. Ook civieltechnische beleidsmedewerkers en beheerders hebben hier veel belang bij; met het TreeParker boombunkersysteem behoort wortelopdruk tot het verleden.

Net voor de zomerperiode is het project op de Bergfluiter afgerond en is de groeiplaats klaar. De bomen zullen de komende winter worden aangeplant, rond de boomspiegel zullen vaste planten worden aangeplant. Dit is goed voor het straatbeeld, goed voor de biodiversiteit en waterinfiltratie.

Eindresultaat, de boom zal in de winter worden aangeplant.