11 april 2023

Firetree in TreeParker systeem bij Pearling Path (Foto: Nour El Refai & Shaikh Ebrahim Center)

UNESCO werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele wereld. Het wordt van groot belang geacht om werelderfgoed te behouden. Veranderingen of restauraties aan gebouwen of plekken die op de werelderfgoedlijst staan, moeten daarom nauwkeurig worden uitgevoerd.

Vergroening bij werelderfgoed

De expertise van TreeBuilders is ingeschakeld bij meerdere werelderfgoed-projecten. Dit varieert van de Eiffeltoren in Parijs tot aan het Pearling Path in Muharraq. Hoewel het allemaal heel diverse gebouwen of plekken waren, stond één ding altijd centraal: een harmonieuze combinatie creëren tussen groen, grijs en blauw.

Eiffeltoren in Parijs

De Eiffeltoren: hét symbool van Parijs. Met bijna zeven miljoen bezoekers per jaar is de Eiffeltoren een van de meest bezochte attracties ter wereld. De bomen hadden veel te lijden onder het steeds groter wordende aantal bezoekers en Parijzenaars. Vanwege de elk jaar toenemende grindlaag, werd de ondergrond zo compact dat de boomgroei tot stilstand kwam. De noodzaak om het terrein wegens veiligheidsredenen af te schermen en toegangslocaties te verplaatsen, bood een kans om de groeiplaatsen van deze bomen te verbeteren.

TreeBuilders ontwierp samen met Vogt Landscape Architects de twee lanen langs de Eiffeltoren om bestaande bomen een boost te geven. Daarom werd er gekozen voor het TreeParker®-systeem: het geeft de bestaande bomen rondom dit adembenemende werelderfgoed extra groeicapaciteit. Twee jaar na de toepassing van TreeParker® staan de bomen langs de Eiffeltoren in volle bloei!

Pearling Path in Muharraq

Het Pearling Path, ook wel ‘parelvisserij, getuigenis van een eilandeconomie’, is in 2012 op de UNESCO-werelderfgoedlijst geplaatst, waarmee het belang van deze regio wereldwijd werd erkend. De regio draagt de herinnering van culturele tradities van de parelindustrie die de Arabische Golf domineerde in de twintigste eeuw.

Het project omvatte de ontwikkeling van Pearling Path Public Squares in Muharraq (Bahrein). Daaronder zeventien openbare ruimtes langs het Pearling Path, uitgerust met bomen die natuurlijke airconditioning bieden. TreeBuilders leverde het TreeParker®-systeem voor de gevraagde boomsoort ‘Firetree’. De eeuwenoude fundamenten zijn echter niet bestand tegen de extreme wortelkracht van deze boomsoort. TreeBuilders ontwikkelde een plan om ervoor te zorgen dat de bomen gezond en snel konden groeien en op korte termijn een schaduwrijke omgeving konden produceren zonder de omgeving te beschadigen. In totaal zijn er voor zestien van de Pearling Path Public Squares boombunkers ingebouwd. Tot op de dag van vandaag genieten bezoekers van een rustgevende, groene buitenruimte.

Parque del Buen Retiro in Madrid El Retiro Park in Madrid

Het Buen Retiro-park is een van de grootste parken midden in het centrum van Madrid. Het park heeft een rijke geschiedenis: ooit stond hier het Buen Retiro-paleis van Filips IV, waarvan nog twee gebouwen resten. In 2021 werd het Buen Retiro-park, gecombineerd met de Paseo del Prado (boulevard), onderdeel van de UNESCO-werelderfgoedlijst.

Het TreeParker®-systeem werd toegepast tijdens de renovatie van Paseo de México – de hoofdingangsroute – om de sfeer van vroeger te combineren met de meest moderne technieken. Zo ook voor de bomen die nieuw werden aangeplant. Vanwege het intensieve gebruik van de promenade werd er gekozen voor een technische vloer, waarmee verdichting van het terrein werd voorkomen en om een continu drainerende bestrating te creëren voor regenwaterinfiltratie.

Tijdens de werkzaamheden werden er archeologische overblijfselen uit de 17e eeuw gevonden: Río Chico, een belangrijke aanvoerweg. Vanwege deze onverwachte opgravingen, kozen landschapsarchitecten voor het TreeParker®-systeem. De belangrijkste reden hiervoor was de flexibiliteit en aanpasbaarheid van TreeParker® bij onverwachte ondergrondse omstandigheden. Daarnaast is TreeParker® geschikt voor waterdoorlatende verharding, omdat regenwater alsnog bij de boomwortels terechtkomt via de verharding.

Twee jaar na de aanleg staat het Buen Retiro-park in volle glorie met grote, gezonde bomen. Daarbij is de historische waarde van het park is behouden. Een geslaagde combinatie tussen groen, grijs en blauw!

Groen, grijs en blauw combineren bij uw project?

Neem contact met ons op en maak een vrijblijvende afspraak met onze Product Consultants!