Stormwatermanagement is een complexe uitdaging die verder gaat dan alleen het voorkomen van overstromingen. Het gaat om het creëren van een evenwicht tussen stedelijke ontwikkeling en natuurlijke watercycli, waarbij zowel de kwaliteit als de kwantiteit van stedelijk afstromend water wordt beheerd. Stormwatermanagement is vooral relevant in bebouwde gebieden, waar verharde oppervlakken, zoals wegen en gebouwen, de natuurlijke infiltratie van water belemmeren. Deze situatie leidt tot verhoogde overstromingsrisico’s en milieuvervuiling.

Retentietanks en regentuinen

Recente wetenschappelijke studies benadrukken het belang van duurzame benaderingen op het gebied van stormwatermanagement. Een onderzoek uit 2020 illustreert dit met twee case studies in Polen. Deze studies onderzoeken technische en economische aspecten van oplossingen zoals retentietanks en regentuinen. De bevindingen tonen aan dat deze oplossingen niet alleen effectief zijn in het verminderen van stormwateroverlast, maar ook economisch duurzaam kunnen zijn, vooral als ze worden ondersteund door financiële stimuleringsregelingen.

Stormwater management tree planting system

Geïntegreerde oplossing stormwatermanagement

Om waterbeheer met stedelijke vergroening te combineren, wordt het TreeParker-systeem toegepast als een geïntegreerde oplossing. Dit ondergrondse boombunkersysteem biedt zowel ruimte voor boomwortelgroei als voor de opvang en afvoer van stormwater. Door het opvangen van overtollig regenwater en dit geleidelijk af te geven aan de omringende grond, vermindert het TreeParker-systeem de belasting op rioleringssystemen en bevordert het tegelijkertijd de groei en vitaliteit van bomen.

Beperkte ruimte voor WADI’s

WADI (Water Afvoer Drainage en Infiltratie) is een veel toegepaste methode om water beter op te vangen en in de grond te laten infiltreren. Een WADI is een laaggelegen gebied dat vaak beplant is met waterabsorberende vegetatie, die fungeert als een natuurlijke spons. Hoewel WADI’s een groene en duurzame oplossing is voor waterinfiltratie, wordt in stedelijke omgevingen elke vierkante meter meestal intensief gebruikt. Hierdoor is er vaak weinig ruimte voor voldoende groenvoorzieningen met WADI’s om wateroverlast te voorkomen.

Ondergronds WADI

Op plaatsen waar de ruimte het niet toelaat om bovengronds WADI’s aan te leggen, biedt het TreeParker systeem een oplossing. Dit systeem is in wezen een ondergrondse WADI. Het water komt vanaf het straatniveau via de lijngoot of ontvangstkolk het TreeParker-systeem binnen. Het systeem is uitgerust met drainagepijpen, waardoor het water wordt afgegeven aan de bodem. Het water moet echter wel kunnen weglopen, dus in gebieden met hoge grondwaterstanden is een ondergrondse WADI in de vorm van het TreeParker-systeem niet haalbaar. In gebieden waar de waterstand lager is, is het een optimale oplossing voor wateropslag en het grondwaterpeil op niveau te houden. Het systeem heeft weinig ruimte nodig in vergelijking met een bovengrondse WADI, waardoor het op veel locaties gemakkelijk kan worden geïmplementeerd. Daarnaast kunnen kabels en leidingen, waar het in de stedelijke omgeving van krioelt, naadloos worden geïntegreerd in het systeem. Zo draagt het TreeParker-systeem bij aan stedelijke vergroening en voorkomt het tegelijkertijd wateroverlast.

Bioretention TreeParker system

Stormwatermanagement implementeren?

Meer ontdekken over de mogelijkheden met het TreeParker-systeem voor stormwatermanagement en stedelijke vergroening? Neem contact met ons op en we voorzien u graag van advies.