7 oktober 2021

Waarom leggen we bij wegwerken het fietspad niet aan boven op de gracht in plaats van ernaast? Dat is ruimte- én kostenbesparend. Deze revolutionaire visie komt van B’RAIN, een samenwerking tussen TreeBuildersEurodalBeton De Bonte en Aquafix. Intelligent omgaan met ruimte, verharden, waterbeheer en integratie van kwalitatief en functioneel groen – daar streeft B’RAIN naar.

Intelligent beheren van water
Door het combineren en aligneren van concepten als TreeParkerHydrops en Vélonet wordt fietsen op het water realiteit. Maar niet alleen het fietsen en het overkappen van grachten is aan de orde. B’RAIN omvat een volledig concept voor het intelligent beheren van water in beperkte ruimten, met de slimme inzet van groen en verharding.
Oplossingen bieden voor de waterproblematiek waardoor iedereen er beter van wordt – daar wil B’RAIN voor staan. Hemelwater lokaal opvangen, zuiveren, bufferen, ondiep infiltreren en hergebruiken. Met het plaatsen van betonnen U-vormige, brede goten op de plaats waar beken stromen, wordt de mogelijkheid om het water onder het fietspad te laten stromen de hand gereikt. De gaten die zich in de zijkant van de U-vormige goten bevinden, zorgen ervoor dat het regenwater kan infiltreren in de grond rondom, net zoals dat het geval is bij een gewone beek. Op deze betonnen beken is het uiteindelijk mogelijk om dan een fietspad te plaatsen.

All-in-one oplossing
Met dit nieuwe concept wordt een all-in-one oplossing aan gemeentebesturen aangereikt. Een innovatief project dat een oplossing biedt voor vele onveilige fietspaden, waar een makkelijke oplossing niet voor de hand ligt. Minder ruimte-inname, minder onteigeningen en minder onderhoud voor de gemeentebesturen, met behoud van waterinfiltratie.

brain_inspiratiepark.jpg

Ook de oplossingen van B’RAIN ontdekken? Dat kan nog op 14 en 15 oktober, schrijf je in via http://eurodal.be/nl/events. http://eurodal.be/nl/events